Tin nhắn từ cộng đồng * Petites-Annonces

Tin buồn: Ông Đào Khiết

09/10/2017 // 0 Comments

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng thương tiếc thông báo tin buồn: Ông Đào Khiết Hội viên lâu năm nhất của Hội, vừa qua đời vào [...]

Tin buồn: ông Lê Thanh Tùng

22/03/2017 // 0 Comments

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thông báo tin buồn: Ông Lê Thanh Tùng Hội viên tích cực, đặc biệt trong phong trào sinh viên của Việt kiều [...]

Tìm người thân: bà Quyên

08/02/2017 // 0 Comments

Thông tin về bà Quyên: Bà Quyên, quê ở xóm Đồng Lạc, phố huyện An Tập, xã Vũ Lãm, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Hiện nay, nếu bà Quyên [...]