Tìm mộ ông Lê Trọng Gián ở Bordeaux

Tôi là Nguyễn Bá Thái, cán bộ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ông ngoại tôi là: Lê Trọng Gián, quê quán: Thôn Tằng Mi, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. 

Ông ngoại tôi đi lính cho Pháp (Lính Khố xanh), sau đó được Pháp điều sang đánh nhau với Đức và hi sinh ở Đức. 

Người Pháp đưa về Pháp chôn ở Bóc Đô ( Có thông tin như thế). Nay gia đình muốn tìm mộ của cụ.

Tôi gần như không có thông tin gì nhiều, các thế hệ trước đã mất rồi nên không có đầu mối gì.

Tôi rất mong được các Anh , Chị giúp đỡ tôi, hoặc chỉ giúp cho tôi liên hệ với ai… để tôi có thể tìm được mộ của ông ngoại tôi.
 

Xin chân thành cảm ơn, Nguyễn Bá Thái.
Tel: 0913501539

About admin17 (441 Articles)
https://tieudaoquanblog.wordpress.com/

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :