Hãy tiếp tục đóng góp cho đồng bào

Việt Nam luôn cần vắc-xin, mặc dù đã có nhiều cá nhân quyên góp tuy nhiên chưa đạt mục tiêu được đặt ra.
Hãy tiếp tục kêu gọi và ủng hộ chiến dịch 10.000 vắc-xin cho Việt Nam.

KÊU GỌI ĐÓNG GÓP CỨU TRỢ

HNVNTP (Paris, Marseille, Rhône, Lille), UEVF, UEVP, UJVF, PBT, CANH DIEU, VO SON LONG, HCQH, CID, COLLECTIF VN-DIOXINE, KÊU GỌI CÁC THÀNH VIÊN & CÁC CẢM TÌNH VIÊN ỦNG HỘ CHIẾN DỊCH

« 10 000 LIỀU VACCINE CHO VIỆT NAM »

10.000 liều vaccine cho Việt Nam

Các bác, các anh chị em có thể đóng góp như sau
05 doses = 15 € / 10 doses = 30 €

Hoặc qua internet bằng cách nhấp vào link dưới đây :
  Kêu gọi đóng góp cứu trợ  
Hoặc gửi chèque đến UGVF, 16 rue du Petit Musc 75004 Paris (à l’ordre de UGVF và xin nhớ ghi sau lưng chèque « Vaccine cho VN »)

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :