Các mảng cuộc sống-xã hội của cộng đồng Việt Nam tại Pháp

ÂU CHÂU VÀ NGƯỜI GIÀ

25/09/2016 // 0 Comments

Là một bác sĩ nay về hưu, tôi có theo dõi vấn đề người già và hưu trí ở Pháp từ nhiều năm nay (Quelques idées pour améliorer la vie de nos [...]