Nghệ thuật-Âm nhạc-Kiến trúc

Tôi sinh ra năm 1975…

30/04/2021 // 0 Comments

Tôi được sinh vào tháng 8-1975, gần 4 tháng sau ngày thống nhất đất nước, trong một gia đình công nhân bình thường ở Hà Nội, có 3 anh [...]