Tùy bút suy ngẫm – tư tưởng – tâm linh

Nói về Duyên và Nghiệp

09/01/2016 // 0 Comments

Mỗi một người từ lúc bắt đầu thở đến lúc không còn thở, họ đang viết câu chuyện của chính mình. Mỗi một câu chuyện tuy có giá [...]