Sự kiện, hoạt động 2015 (HNVNTP)

HỘI SÁCH VIỆT NAM 2015

17/10/2015 // 0 Comments

6-7-8 novembre 2015 Vào cửa miễn phí từ 10h đến 17h   Hãy đi khắp thế gian cùng sách Những đầu sách mới phát hành ở Việt Nam đã [...]