Tin nhắn từ cộng đồng * Petites-Annonces

Tìm người thân

18/02/2021 // 0 Comments

Bác sĩ  Long hiện tại đang sống ở TP HCM, mong tìm lại người thân đã mất liên lạc 20 năm nay : Cô Trần Tố Tâm, 50 tuổi, hiện [...]

Trần Thị Sâm (1935-2021)

25/01/2021 // 1 Comment

Đau đớn được tin bà Trần Thị Sâm (chị Tiến) , hội viên nồng cốt HNVNTP đã từ trần tại Marseille ngày 22-01-2021, hưởng thọ 85 tuổi, [...]

Cours de vietnamien 2019-2020

09/09/2019 // 1 Comment

COURS DE VIETNAMIEN PARIS IV ème Rentrée 2019 – 2020 à partir du Lundi 2 Septembre 2019 Inscription sur rendez – vous *  COURS pour les enfants par groupe de [...]

Tìm người đi lạc

06/08/2019 // 0 Comments

Cháu Nguyễn Hoàng Diệu Linh, bị bệnh tâm thần, đã đi lạc từ ngày 26/7 từ bến Saint Émilion, tàu M14 (thông tin đăng tìm và các ảnh nhận [...]

Tìm người thân:

19/06/2019 // 0 Comments

Tôi là con ông Trần Đệ ở Quảng Nam, hiện nay sống ở Đà Nẵng, quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Bắc. Người thân chúng tôi là con [...]