Đọc Sách – Giới thiệu và chia sẻ

Sách: Khế ước xã hội

29/03/2017 // 1 Comment

Nó đã thay đổi tận gốc rễ cách tôi suy nghĩ và hành động, nó đã giúp tôi hiểu cuộc sống ở xứ người. Nó giúp tôi có cái nhìn rõ [...]