THÔNG TIN SỰ KIỆN & HOẠT ĐỘNG HỘI NVNTP – ÉVÈNEMENTS & ACTIVITÉS CULTURELS DE l’UGVF

Lá thư đầu Xuân cho con

10/02/2019 // 0 Comments

Nhím ơi, Nhím à, Thế là đã sang năm thứ hai Nhím sẽ đi đón Tết Việt Nam ở Pavillon Baltard và thoắt cái đã năm năm, ba mẹ chưa đón Tết [...]