THÔNG TIN SỰ KIỆN & HOẠT ĐỘNG HỘI NVNTP – ÉVÈNEMENTS & ACTIVITÉS CULTURELS DE l’UGVF

Đại hội thể thao OV100

04/07/2019 // 0 Comments

Hoạt động lịch sử: Sau hơn 30 năm, Đại hội thể thao người Việt lại được tổ chức (sau lần Đại hội thể thao cuối cùng) vào cuối [...]