Tìm hiểu nước Pháp & văn hóa Pháp

Những bài giới thiệu thông tin về văn hóa Việt Nam và Pháp.
Đây là nơi các cộng tác viên sưu tầm thông tin, dịch và viết bài để đưa đến độc giả những thông tin hữu ích, thú vị về văn hóa Việt Nam và Pháp.