Tìm người thân

Tìm : Cô Võ Thị Diệu và em gái, cô Võ Thị Thiết

Trước 1975, cô Diệu làm trợ lý cho ông Jacques Rabaud, Giám độc công ty SOVIPHAR S.A., 26 đường Gia Long (tên cũ), Saigon. Cô đi Pháp khoảng năm 1984.

Cô có em trai là Giáo sư toán học tên là Võ Văn Vạn.

Ai biết được tin tức cô Diệu, cô Thiết, xin liên lạc với Yvette, mail : dienhai.nguyen@free.fr

Xin cám ơn.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :