Hướng dẫn gửi bài – Liên hệ

Liên hệ chung: contact@ugvf.org

Liên hệ để gửi thông tin sự kiện nhờ đăng trên trang Tỏa sáng và gửi newsletter cho cộng đồng: communication.culture@ugvf.org

Liên hệ để thuê bao Đoàn Kết: communication.culture@ugvf.org

 

Web Tỏa sáng là trang chuyên về thông tin sự kiện và bài viết văn hóa Việt-Pháp, nhằm giới thiệu những thông tin hữu ích và những tác giả, biên dịch viên có tố chất và tâm huyết trong lĩnh vực viết đến độc giả. Trang web Tỏa sáng thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp – một hội đoàn theo luật 1901 của Pháp – hướng về việc kết nối, hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Pháp hòa nhập cuộc sống ở nước sở tại đồng thời vẫn giữ gìn văn hóa Việt Nam, và kết nối tình cảm hữu nghị với bạn bè Pháp và quốc tế để họ ủng hộ và yêu mến văn hóa, con người, đất nước Việt Nam.

Ưu tiên các bài viết chia sẻ những kinh nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, thông tin trong các chủ đề liên quan Văn hóa – Giao lưu và Hòa nhập cuộc sống – Sáng tác – Nghiên cứu của những tác giả, người viết đã hoặc đang sống tại Pháp, là người Việt Nam hay người Pháp có mối quan tâm, liên hệ với Việt Nam.

Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh sử dụng trong bài. Đối với những bài được chọn để đăng, Ban biên tập có quyền đề nghị biên tập bài viết, tác giả có quyền đồng ý hay không với đề nghị biên tập này.

Những bài viết được chọn đăng trên web sẽ có thể được đăng trên tạp san Đoàn Kết. Chúng tôi không có nhuận bút vì chi phí được dành cho việc in ấn, phát hành tại Pháp và châu Âu.

Những tác giả được tạo mục riêng trên web  khi có bài đăng trên Đoàn Kết trong ít nhất 3 số phát hành, hoặc sau khi có 6 bài đăng trên web Tỏa sáng.

 

%d blogueurs aiment cette page :