Xin thông báo cùng các bạn : Từ hôm nay trang Tỏa Sáng sẽ được chuyển về site Web của Hội người Việt Nam tại Pháp :


– tiếng Việt https://www.ugvf.org/vi/

– tiếng Pháp https://www.ugvf.org/Khi vào site ugvf.org, bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ bởi 2 lá cờ Việt hay Pháp

Hẹn gặp lại các bạn trên trang chính thức của Hội người Việt Nam tại Pháp.

%d blogueurs aiment cette page :