Số lượng vắc-xin Việt Nam đã nhận được (tính đến ngày 29/7/2021)

1. Từ chương trình COVAX của OMS (Tổ chức y tế thế giới) :

– Ngày 01/04/2021 : 811 200 liều Astra-Zeneca (AZ)

– Ngày 16/05/2021 : 1 682 400 liều AZ

– Ngày 16/07/2021 : 2 000 000 liều Moderna (do Chính phủ Mỹ viện trợ)

– Ngày 24/07/2021 : 3 000 000 liều Moderna (do Chính phủ Mỹ viện trợ)

2. Từ hợp đồng ký kết giữa Astra-Zeneca và Công ty cổ phần Vắc-xin Việt Nam (VNVC) :

– Ngày 24/02/2021 : 117 600 liều

– Ngày 26/05/2021 : 287 600 liều

– Ngày 09/07/2021 : 580 000 liều

– Ngày 15/07/2021 : 921 400 liều

– Ngày 23/07/2021 : 1 228 500 liều

– Ngày 29/07/2021 : 659 500 liều

3. Từ hợp đồng ký kết giữa Bộ y tế VN và công ty Pfizer

– Ngày 07/07/2021 : 97 110 liều

4. Từ Chính phủ Nhật Bản viện trợ :

– Ngày 16/06/2021 : 1 000 000 liều AZ

– Ngày 02/07/2021 : 400 000 liều AZ

– Ngày 09/07/2021 : 600 000 liều AZ

– Ngày 16/07/2021 : 1 000 000 liều AZ

5. Từ Chính phủ Trung Quốc viện trợ :

– Ngày 20/06/2021 : 500 000 liều Sinopharm (Việt Nam dành cho các kiều dân Trung Quốc tại VN)

6. Từ Chính phủ Liên bang Nga viện trợ :

– Ngày 16/03/2021 : 1000 liều Sputnik-V

Tổng cộng : 14 886 310 liều các loại

Tổng hợp

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :